YASADAGİM - HİZMETLERİMİZ

Ar-Ge, İhracat ve Yatırım Destekleri Danışmanlık Hizmeti 

Uçtan uca danışmanlık hizmeti verebilmek amacıyla kurulan YASAD Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, sektörden bağımsız Ar-Ge, İhracat ve Yatırım projeleri konusunda teknik ve mali danışmanlık hizmeti sunarak, üyelerin ve kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami fayda sağlamalarını gerçekleştirmektedir.  

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri 

Ar-Ge projelerinin ulusal ve uluslararası TÜBİTAK fonları tarafından desteklenmesi konusunda; proje başvurusundan, proje sonuç raporunun hazırlanmasına kadar olan tüm süreçlerde teknik ve mali danışmalık hizmeti vermektedir.  

Danışmanlığı Verilen Destekler: 
• 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı 
• 1503- TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı 
• 1505- TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği 
• 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı 
• 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği (Era-Net, Eureka, EuroStars...) 
• 1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı  
• 1512 - TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 
• 1515- TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
• 1003- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
• 1601- TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 

Ar-Ge Merkezi 

Firmaların  Ar-Ge  Merkezi  yapılanmasında  tüm  teknik,  idari ve  operasyonel  yapının  kurulması ve yönetilmesi  gerçekleştirilmektedir.   

• Ar-Ge Merkezi Teknik ve Mali Analizi: 

Ar-Ge Merkezi kurulumu için öncelikle firmaların kapsamlı bir teknik analiz çalışması gerçekleştirilmelidir. Ar-Ge Merkezi ile ilgili firma faaliyet alanları, Ar-Ge altyapısı, organizasyonel yapısı, proje yönetimi, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri analiz edilmektedir. Ar-Ge Merkezi yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği konusunda mali analizler gerçekleştirilmektedir. 

• Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri 

Ar-Ge Merkezi kurulumu için gerekli fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesinden başvuru için yol haritası oluşturulmasına, başvuru dosyasının hazırlanmasından belgelendirme işlemenin gerçekleştirilmesine kadar geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.   

• Ar-Ge Merkezi İzleme Faaliyetleri 

Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve dönemsel olarak teknik izleme raporlarının hazırlanması ve Bakanlık mevzuatına uygun olarak sunulması sağlanmaktadır.    

Avrupa Birliği Destekleri 

Projelerin AB fonları tarafından desteklenmesi konusunda, projenin belirlenmesinden yurt dışı ortakların araştırılmasına ve konsorsiyumun oluşturulmasına; proje başvurusundan, proje sonuç raporunun hazırlanmasına kadar olan tüm süreçlerde danışmalık hizmeti verilmektedir. Danışmanlığı verilen destekler: 

• Horizon 2020 
• Eureka 
• EuroStars 
• Era-Net / Era-IB 
• Euripides 
• Manunet 

Ar-Ge Yatırım Analiz Hizmetleri 

Firmaların mevcut durumları incelenerek; bir Ar-Ge yatırımını teknik ve mali yönleri ile belirten, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin kabul veya ret edilmesine yardımcı analizleri içeren çalışmaları kapsamaktadır. 

Teknik Analiz: 

• Firmanın proje fikirlerinin değerlendirilmesi 
• Projelerin Ar-Ge analizinin yapılması ve sınıflandırılması 
• Projelerin Ar-Ge yönünün geliştirilmesi için yol haritası oluşturulması 
• Projelerin önceliklendirilmesi 
• Ar-Ge Proje havuzunun oluşturulması    

Mali Analiz: 

Maliyet-kazanç-zaman çerçevesinde Ar-Ge yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek, yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği yıllık olarak (maksimum 5 yıl) değerlendirilir. Ar-Ge Merkezi, Teknokent ve diğer teşvikler (TÜBİTAK, Sanayi  Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı vb) açısından mali analizler gerçekleştirilir.   

İhracat Destekleri (Ekonomi Bakanlığı...) 

İhracat yapan firmaların yurt dışına açılmaları, yeni pazarlar keşfetmeleri ve ihracatlarını attırmalarına yöneliklik olan desteklerin, firmalar için uygunluğunun belirlenmesi ve faydalanılacak destekler ile ilgili başvuru süreçlerinin yönetilmesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Danışmanlığı verilen ihracat destekleri: • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği • Eğitim Desteği • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 

• E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği 
• Markalaşma ve Turquality Desteği 
• Tasarım Desteği 
• Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 
• Fuar Katılım Desteği 
• İstihdam Desteği 
• Hizmet Sektörü Destekleri (Desteklenen Sektörler: Bilişim, Sağlık Turizmi, Eğitim, Film, Yönetim Danışmanlığı) 

Mali Danışmanlık ve Fizibilite 

Mali Danışmanlık ve Fizibilite danışmanlık hizmeti kapsamında;   

Firmaların mali işler yapısını detaylı olarak analizi gerçekleştirilerek olası riskler belirlenir ve bu doğrultuda yol haritası oluşturulur. İyileştirilmesi gereken mali operasyon konuları tespit edilir.   

Ayrıca şirketlerin değerleme, birleşme ve satın alma konularında da yönetim danışmanlığı hizmet verilmektedir. 

Yatırım Destekleri (Tekno Yatırım, Kalkınma Ajansı...) 

Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi için hazırlanmış olan yatırım destek programları ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam dâhilinde mevcut yatırım destekleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

KOSGEB Destekleri 

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstri Uygulamalarına özel programlar çerçevesindeki danışmanlık desteği sağlanmaktadır.  KOSGEB'in belirlemiş olduğu bu destekler çerçevesinde;   
• Firmaların destek kapsamına uygunluğunun belirlenmesi, 
• Başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
• Operasyonel sürecin yönetimi, 
• Proje Yürütme, İzlenme ve Raporlama sürecinin gerçekleştirilmesi 

Teknokent Hizmetleri 

Firmaların, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Teknoloji Serbest bölgelerinde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.    

Teknopark Danışmanlık Hizmeti Kapsamı:   

• Başvuru Süreci Yönetim Faaliyetleri 
• Teknik Destek Faaliyetleri 
• Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri 
• Mali Yapılanma Faaliyetleri