Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturarak, Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunulması ve desteğinin verilmesi gerçekleştirilmektedir