Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği PaneliBİLİŞİM’2015 (TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı) ve CITEX'2015 (Ankara Bilişim Fuarı)  03-05 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara'da Congresium, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Bilişim ve Yaşam” ana teması ile gerçekleştirilecektir.

03 Aralık 2015, 10.00 da gerçekleştirilecek etkinliğimiz açılışına katılmanızdan ve ayrıca YASAD Başkanı Sayın Doğan Ufuk GÜNEŞ’in katılacağı Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği Paneline katılmanızdan mutlu olacağız.


Panel: Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği 3.12.2015 16:00

Ulusal Yazılım Sektörümüzü Geliştirmek ve Uluslararası Rekabete Taşımak amacına yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde ilgili paydaşlar, sektör ve sivil toplum kuruluşları katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı” son gelişmelerinin ele alınacağı panelde ayrıca planda belirlenmiş 5 hedef konuşulacak.

Hedefler :
• Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yazılım alanında yetişmiş işgücü gereksinimleri ve insan kaynağı geliştirilmesi,
• Yazılım alt-yapısının güçlendirilmesi ve Ar-Ge olanakları,
• Uluslararası rekabet için yerli yazılım üretim kapasitesinin artırılması, hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması ve yazılım ihracatı,
• Yazılım Telif Hakları ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili düzenlemelerin yapılması

Panel Yöneticisi: Melek Bar Elmas – TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Bşk.

Konuşmacılar:
•    Prof.Dr. Cevahir Uzkurt* – Bilim San. ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yrd.
•    Cemil Sağıroğlu* – TÜBİTAK Bilgem YTE Müdürü
•    Prof. Dr. Ali Yazıcı – Atılım Üniversitesi Yazılım Müh. Bl. Bşk.
•    Ömer Faruk Çöllüoğlu – TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü
•    Melek Bar Elmas – TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Bşk.
•    Doğan Ufuk Güneş – YASAD Yazılım Sanayicileri Der. Bşk.
•    H. Ataman Yıldırım – BİYESAM Bşk.
•    Ertan Barut – GLOBALNET Genel Md.
 
Ayrıntılı PROGRAM ve KAYIT : www.bilisim.org.tr