Vodafone KOBİ' ler İle İşbirliği Toplantısı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti

GSM operatörleri ile YASAD üyelerini bir araya getiren toplantılardan ikincisi Vodafone ile 6 Ağustos 2010' da yapıldı.

120' ye yakın bilişim gönüllüsünün katıldığı toplanta basından da oldukça büyük ilgi gördü. Toplantı YASAD Başkanı Sayın Şerif Acar Beykoz’ un açılış konuşması ile başladı. Türkiye'nin bilşim sektörününü ve özellikle yazılım ve yazılımla ilgili hizmetlerdeki katma değerin yüksekliğini vurgulayan Beykoz, bilişim sektörünün bir an önce öncelikli bir sektör olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek sahip çıkılması ve desteklenmesi halinde bu sektörün Türkiye'deki işsizlik ve cari açık gibi pek çok soruna deva olabileceğini söyledi. 3G imtiyaz sözleşmesinde araştırma ve geliştirmeye ilişkin maddelerin bilişim ve iletişim sektöründe çalışan birçok şirkete kaynak yarattığını vurgulayan Beykoz, Vodafone gibi uluslararası anlamda 200 milyar dolar cirosu olan bir şirketle yapılacak olan bir işbirliğinin bilişim şirketleri için çok önemli olduğunu, bir anlamda faz atlama imkanı olabileceğini ve çok ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

YASAD Başkanı Şerif Acar Beykoz’dan sonra sözü Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler & Regülasyon’ dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Süel aldı ve Vodafone‘ un KOBİ’ lere verdiği önemden bahsetti. Vodafone'un Türkiye'de geçirdiği 4 yılda teknolojiye 10 milyar lira yatırım yaptığını belirtti. Vodafone Türkiye'nin sadece 3G için toplam yatırım bedelinin 1,5 milyar lira olduğunu dile getiren Süel, Vodafone'nun, Türkiye' de 2. en büyük doğrudan yabancı yatırım yapan kuruluş olduğunu kaydetti.

Son olarak BTK Başkanı Tayfun Acerer Türkiye’ de 3G’ nin 1. Yılını hatırlatarak konuşmasına başladı. Acarer, 3 nesil sistemlerle ilgili ihale sürecinde kendilerinin şartnamede belirttikleri iki tane hususu çok önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Bu hususlar dünyada çok fazla ülkede bulunmayan hususlar. Bunlardan biri, lisansı alan işletmelerin üçüncü yıl sonunda 500 Ar-Ge elemanının istihdamına kaynak sağlamadır. Bu yazılım ve donanım temin ettikleri firmalar aracılığıyla da olabiliyor. İkincisi, 3. nesil sistemlerde kullanılacak yazılım ve donanımların yüzde 40'ını Türkiye'de kurulu firmalardan temin etmeleri, yüzde 10'unu ise STK'lardan temin etmeleri. Sektöre bunun çok ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. İkinci nesil sistemlerde Türkiye bir kazanç sağlayamadı. Gerek donanım gerek de yazılım olarak ürünlerin büyük bir kısmını yurt dışından ithal etti sadece kullanıcı oldu.''

 

Toplantı “Network & IT Altyapısına Yönelik Çözümler”, “Son Kullanıcıya Yönelik Ürün ve Servisler” ve “ArGe Projeleri” başlıkları altında üç paralel oturumda atölye çalışmaları ile sona erdi.