YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş’e göre yazılımda yeni trendler

Akıllı şehirler çerçevesinde akıllı cihaz ve sistemlerden gelen verilerin bulut sistemler üzerinden mobil cihazlarla paylaşılması

Mobil işletim sistemlerine yönelik güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi

Güvenlik, enerji verimliliği, multimedya ve cihazların sürekli bağlı olması gibi alanlarda akıllı ev uygulamalarının geliştirilmesi

Giyilebilir donanım teknolojileri kullanarak sağlık verilerinin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi

Önleyici sağlık servisleri

Lokasyon temelli mobil uygulamalar

Enerji verimliliğini gözeten, yeşil enerji sistemleri ile entegre, son kullanıcılar ile etkileşen bina yönetimi yazılımlarının geliştirilmesi