YASAD üyelerinden İTÜ ARI Teknokent çıkartması!

Türkiye’deki Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörünü temsil eden en köklü derneklerden biri olan Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), yerel yazılım pazarını büyüterek bu alandaki ihracatı ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla, 26 Mart’ta İTÜ Maslak yerleşkesindeki ARI Teknokent’te bir toplantı düzenledi.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD); Türkiye’deki devlet kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, teknokent yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra sanayi sektöründeki tüm kuruluşlar ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren organizasyonlar arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olmayı amaçlıyor. AR-GE ve Bilgi Teknolojileri temelinde yer alan sektörel problemleri çözerek, bu alandaki uygulamaların toplumsal hayatın gündelik akışı içerisinde kullanımlarını artırmayı hedefleyen YASAD, 26 Mart’ta İTÜ Maslak yerleşkesinde bulunan ARI Teknokent’te bir toplantı düzenledi.

ARI2 Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte ARI Teknokent Genel Müdürü Nazire Peker, YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ufuk Güneş ve YASAD Yönetim Kurulu üyeleri konuşmacı olarak yer aldı. Önümüzdeki dönemde, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, yerli yazılım sektörü ile platformlarına pozitif ayrımcılık sağlayacak teşviklerin geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlayan YASAD tarafından düzenlenen konferansa, ARI Teknokent’te faaliyet gösteren yazılım firmalarının çalışanları, yöneticileri ve genel müdürleri katıldı.

Yerli Yazılıma Pozitif Ayrımcılık
YASAD; kamu, STK, akademi, ticaret-sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve tüm sanayi ya da hizmet sektörlerinde devlet desteğiyle bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca, yerli yazılım ve uygulamalar ile Yazılım ve Bilgi Teknolojileri araç ve platformlarını özendirmeyi hedefliyor. Yazılım platformları üreten yerel firmaların, teknoloji bölgeleri muafiyetinden daha kolay yararlanabilmeleri için girişimlerde bulunmayı amaçlıyor.

 

AR-GE Uygulamalarının İyileştirilmesi
Sahip olduğu temsil gücü sayesinde YASAD, teknopark ortamlarında yürütülen AR-GE çalışmalarının bir sonucu olarak farklı sektörlerde yazılım ürün ve hizmetleri yaratan üyelerinin güncel uygulama problemlerinin çözülebilmesi için, çözüme dönük en etkili diyalogların ve çalışmaların yürütülebileceği bir organizasyon yapısına sahip.

Hedeflenen Projeler
YASAD, Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektöründe ihtiyaç duyulan yenilikçi teknolojileri geliştiren öğrenci, yeni mezun, yeni kurulmuş girişimci yüksek teknoloji firmaları veya ekipleri ile girişimci üyelerini, birlikte çalıştığı yatırım fonlarıyla bir araya getiriyor. Bu proje ile YASAD bünyesinde teknoloji temelli girişimciliği destekleyen bir platform oluşturulması planlanıyor.

YASAD, ülkemizin eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, güvenlik, savunma, finans, kamu ve üretim alanlarında ihtiyaç duyulan stratejik ve büyük ölçekli dönüşüm projelerinin başarıya ulaşabilmesi için çalışıyor. Üyelerinin gömülü sistemler, mobil sistemler, yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş uygulamaları, büyük hacimli veri analizi, planlama ve optimizasyon gibi ileri seviyedeki uzmanlıklarını ve birikimlerini devlet kurumlarının istifadesine sunma isteği taşıyor.

Dernek, bu faaliyetlere etkin bir şekilde katılarak sektörel veya AR-GE temelli problemlerin çözümünü hedefleyen ve teknokent ortamlarında faaliyet gösteren tüm yazılım firmalarını organizasyonel yapısı içerisinde bir araya gelmeye davet ediyor.