YASADAGİM - HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile vergisel/mali teşviklerden faydalanılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon alanında eğitimlerin verilmesi ve inovasyon workshopların düzenlenmesi konularında işbirliği ile destek hizmeti sağlamaktadır. 

Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir. Bugüne kadar hazırlanan projeler ile yurtiçi hibe ve kredi desteklerine yapılan başvurularda başarı oranı %95’in üzerinde gerçekleşmiştir.