YAZILIM SEKTÖRÜ EYLEM KOORDİNASYONU

Bu çalışma, ağırlıklı olarak yazılımda ve genel olarak bilişimde başarılı olmuş ve ilk atılımlarını yaptıklarında gelişmekte olan ülke statüsünde olan ve yazılım literatüründe 3İ olarak adlandırılan Hindistan, İrlanda ve İsrail’in devlet ve özel sektörlerinin, yazılım sektörünün ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına en uygun şekilde geliştirilmesi için nasıl bir koordinasyon ve yapılanma içerisinde olduklarını inceleyen ve çabalarını özetleyen, bunlara ek olarak dünyanın değişik bölgelerinden başka örneklerle karşılaştırmalar yapan ve ileride Türk yazılım sektörünün yapılanmasına ve eylem planına yönelik daha kapsamlı analizlere yardımcı olabilecek bir ön araştırmadır. Bu araştırmada, 3İ ülkelerinde ve başka örneklerde yazılım sektörünün gelişmesi için devlet ve sivil toplum işbirliğinin ve faaliyetlerinin koordinasyonunun önemi görülmüş, bu doğrultuda Türk yazılım sektörünün kendine özgü yapısına uygun bir koordinasyon ve eylem ön planı hazırlanmıştır.