Yönetim

Hakkımızda

YASAD Yazılım Sanayicileri Derneğimiz 1992 yılında kurulmuştur.

YASAD Türk Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörünü temsil eden bir dernek olarak, Türkiye yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve yazılım sektöründeki istihdamı arttırmak amacındadır.

Ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerimizin belirlenmesine ve güncellenmesine öncülük eder.

Yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, aktif, sonuç odaklı ve sürdürülebilir proje ve faaliyetler yürütür ve teknoloji platformları oluşturur.

Yenilikçilik, yaratıcılık ve rekabet edebilirliği destekleyerek ulusal ekonomimizin küreselleşmesine hizmet eder.

Kamu sektörümüzün daha etkin olmasını sağlarken, üretimden enerjiye kadar tüm sektörlerimizin modernizasyonuna hizmet eder.

Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, tüm sanayi sektörlerimiz ve sanayi kuruluşlarımız ile yazılım sektörümüz arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olarak, bilgi teknolojileri temelli sektörel problemleri çözmek ve bilgi teknolojilerinin kullanım oranını arttırarak sektörel verimlilikleri arttırmak amacıyla projeler geliştirir.