Kümelenme Çalışması

Kümelenme Çalışması - görsel

KÜMELENME ÇALIŞMASI

Değerli YASAD üyelerimiz,

Türkiye ve sektörümüzün ekonomik ve sosyolojik büyümelerine destek olacak politikalar ve stratejiler üretmek üzere güçlü ve büyük bir yönetim ekibi ile göreve başladık. Sizlerden aldığımız destek ile önümüzde ki üç yıl boyunca Türkiye Yazılım Sektörünün dünyada hak ettiği yerlere gelebilmesi için tüm gücümüz ile de çalışacağız.

Güzel ülkemiz dünyada fark yaratan coğrafi zenginlikleri ve binlerce yıldır üzerinde medeniyetlere kültürel ve yaşamsal ev sahipliği yapmış değerlere sahip olduğu gibi genç, yaratıcı ve girişimci özellikleri ile yetenekli bir nüfusa sahiptir.

Biz, ülkemizin zenginliklerini teknoloji değerleri ile büyütüp geliştirmeyi ve güçlü teknoloji üreten bir merkez haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu yolda ilerlerken; ilk hedefimiz deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan firmalarımızın global ölçekte marka yaratmaları yönünde çalışmalar yapmak olacaktır. Öncü ve kritik teknolojilerde sektörel ve Türkiye ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve politikalarının geliştirilmesine de öncelik vereceğiz. Yeni dönemde; kurumsallaşma, sürdürülebilir politikalar, şirket büyümeleri, marka değerlerinin artırılması ve global dünyadan ciddi pay alma konuları temel önceliğimiz olacaktır.

En önemli hedeflerimizden biri, ayrı ayrı çalışmalar yerine bir araya gelerek yazılım sektörünü güçlü bir şekilde temsil etmek, devlete, kurumlara seslenmek, hem ülkemizde hem de yurt dışında Türk yazılım şirketlerinin başarılarının artarak devam etmesine destek vererek yazılım sanayimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak, sorunlarına çözüm getirmenin yollarını hep birlikte bularak engelleri aşmaktır.  Tüm bu hedeflerin yanında, yazılım sanayi için gereken nitelikli iş gücünü geliştirmek, hem yetkin yazılımcılar yetiştirmek hem de eğitimin dijitalleşmesi yardımı ile herkese ulaşabilmesi için eğitim önem verdiğimiz konulardan biri olacak.

Hedeflerimize en doğru stratejiler ve politikalar üreterek ulaşmak yolunda sektörel kırılımları içerecek şekilde kümelenme programlarını başlatıyoruz. Kümelenme programları ortak sektörel sorunlara hızlı ve geniş perspektifte çözüm üretebilmeyi, ARGE, Ticarileşme, Pazara Giriş gibi desteklere hızlı ve kolay ulaşabilmeyi, global yaygınlaşmanın önünü ışık tutacak şekilde yol haritalarının oluşturulabilmesine olanak sağlayacaktır.

Kümelenme programlarını asil (YK) ve yardımcı (YKY) Yönetim Kurulu üyelerimizin başkanlığında oluşturulacak ekipler tarafından yürütülecek ve organize edilecektir. Bu sebeple sizlerden bu aşamada ricamız dahil olmak ve katkıda bulunmak istediğiniz komite(ler) i belirleyerek yasad@yasad.org.tr adresine göndermenizdir.   

Küme sorumlusu YK ve YKY başkanlarımız küme toplantısı düzenleyerek sizleri davet edeceklerdir.

  1. SAVUNMA SANAYİ KÜMESİ (YA-SAV
  2. SANAYİDE DİGİTAL DÖNÜŞÜM KÜMESİ (YA-SAN)
  3. SAĞLIKTA DİGİTAL DÖNÜŞÜM/ Healthtech (YA-SAĞ)
  4. BANKACILIKTA DİGİTAL DÖNÜŞÜM /Fintech (YA-BAN)
  5. SİGORTACILIKTA DİGİTAL DÖNÜŞÜM /Insuretech (YA-FIN
  6. AKILLI ŞEHİRLER/ Smart Cities (YA-ŞEH
  7. KRITIK TEKNOLOJILER ve STRATEJIK TEKNOLOJİLER (AI, AR, VR, BLOCKCHAIN) (YA-GEL
  8. HABERLEŞME KÜMESİ  (YA-HTK)
  9. OYUN ÜRETİCİLERİ KÜMESİ  (YA-OGE)

Kümelenme faaliyetlerimizi de, hem birlikte katkı verebileceğimiz  hem de benzer alanlarda çalışma, birbirimizi daha yakından tanıyarak sinerji yaratma fırsatı bulacağımız ortamlar olacaktır.

Bunun yanı sıra tüm üyelerimize yönelik farklı bir araya gelme programları olduğu gibi kapsayıcı hedef ve sorunların paylaşım sohbet ortamları da yaratıyor olacağız.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Diğer

YASAD ve SASAD Arasında İş Birliği Niyet Protokolü İmzalandı 28.09.2020

YASAD ve SASAD Arasında İş Birliği Niyet Protokolü İmzalandı 28.09.2020
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Başladı
YK Üyemiz İlhan Bağören BT Vizyon’un düzenlediği"Üreten Türkiye Yolunda Ne Yapmalı?"Paneline katıldı

YK Üyemiz İlhan Bağören BT Vizyon’un düzenlediği"Üreten Türkiye Yolunda Ne Yapmalı?"Paneline katıldı

YASAD YK Üyesi İlhan Bağören BT Vizyon tarafından düzenlenen "Üreten Türkiye Yolunda Ne Yapmalı?" Paneli ne katıldı

24 Haziran 2020 Tarihli İkinci YASAD Dijital Etkinliği "Uzaktan İş Yönetimi Yeni Normalimiz"

24 Haziran 2020 Tarihli İkinci YASAD Dijital Etkinliği "Uzaktan İş Yönetimi Yeni Normalimiz"