TEKZİP VE KAMUOYU AÇIKLAMASI

Dernek Başkanımız Gönül Kamalı’nın bir basın kuruluşuna verdiği mülakat, bağlamından koparılarak ve içeriğinde değişiklik yapılmak suretiyle çeşitli mecralarda yayınlanmıştır. lk olarak Bloomberght.com adresinde bağlamından kopartılarak yapılan haberden yola çıkarak yapılan diğer en hafif ifadeyle gerçekleri yansıtmayan haberlerin maksadı aştığını görmekteyiz.Gerek Dernek Başkanımız gerekse Derneğimiz, okuyucuda yanlış anlamaya neden olabilecek bu haber ve yazılara ilişkin düzeltme ve basın bülteni açıklamaları yapmıştır. Tekzip metnimize rağmen, kasıtlı olduğunu düşündüğümüz bu tarz haber ve yazıların yayınlanmaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Bu nedenle 28.11.2022 tarihinde, yayınlanmasını sağladığımız “düzeltme metnini” bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

DÜZELTME METNİ: 28.11.2022 tarihli  Bloomberght.com ve https://t24.com.tr/ internet sitesinde yer alan "YASAD Başkanı Kamalı: 2021'de 30 bin yazılımcı yurt dışına gitti" başlıklı haberinde "...2021 yılında Türkiye'den 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiği... Kamalı, Türkiye'deki yazılım şirketlerinin yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde yüzde 10'dan fazla azaldığını belirtildiği" ifadeleriyle iş gücü verilerinden bahsederek analiz yapıldığı ancak haber kaynağında ve verilerde herhangi bir bilimsel bir dayanak olmadığı, dayanaktan yoksun veriler ile kamuoyunu yanlı bir şekilde yönlendirdiği tespit edilmiştir. Verilerin doğru yorumlanması için gerekli teknik bilgiler ve haberdeki hatalara ilişkin düzeltmeler aşağıda yer almaktadır.

"Bloomberght.com ve https://t24.com.tr/ internet sitelerinde 28.11.2022 tarihinde yayınlanan "YASAD Başkanı Kamalı: 2021'de 30 bin yazılımcı yurt dışına gitti" Başlıklı haberde Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül KAMALI'nın ifadelerine yer verilerek "2021 yılında Türkiye'den 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiği" iddia edilmiştir. Ancak Türkiye'nin 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş gücü verileri incelendiğinde NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre tüm sektörlerde çalışan yazılımcı sayısının bir önceki yıla göre %17,8 artış gösterdiği görülmektedir. İlgili haberde "Şirketler büyürken iş gücünü kaybediyor" başlığı altında "Kamalı, Türkiye'deki yazılım şirketlerinin yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde yüzde 10'dan fazla azaldığını belirtti" ifadesi yer almaktadır. Avrupa Birliği Resmi İstatistik Ofisi verilerine göre 2021 yılında AB'ye üye 27 ülkenin Bilgi ve İletişim sektöründe istihdam ortalama %7,5 artarken nitelikli insan kaynağının da arttığı gözlenmektedir. Uluslararası standartlara (ISCO-08) göre yazılımcıları da kapsayan, üst düzey beceri seviyesine sahip profesyonel meslek mensuplarının sayısı 2021 yılında %17,7 artış göstermektedir. Ayrıca, Türkiye'de Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı aynı dönemde %11,3 artmıştır.

İstihdamda gözlenen bu büyümeye ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı Sektör Bilançoları raporuna göre Bilgi ve İletişim sektörünün net kârı 2021 yılında önceki yıla göre %63,8 artmıştır."

Kaynağı olmayan verilerin kullanılması, hiçbir objektif veriye dayanmayan ve istatistiki verilerden uzak ifadeler kamuoyunu yanlış yönlendirerek bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen ifadelerin bilimsel dayanağının olması büyük önem arz etmektedir.

Bu bilgiler ışığında haberdeki hataların giderilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve kamuoyunun bir daha yanlış bilgilendirilmesine sebep olmamak adına hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, teknik alanlarda objektif verilere dayanan istatistiki veriler ile haber yapılması gerekmektedir. " 

Diğer

Savunma ve Havacılık Sektörlerine Yönelik 5. Dijital Etkinliğimiz 2 Haziran’da Sizlerle

Savunma ve Havacılık Sektörlerine Yönelik 5. Dijital Etkinliğimiz 2 Haziran’da Sizlerle 26.05.2021

YASAD ve SASAD Arasında İş Birliği Niyet Protokolü İmzalandı 28.09.2020

YASAD ve SASAD Arasında İş Birliği Niyet Protokolü İmzalandı 28.09.2020
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Başladı
YK Üyemiz İlhan Bağören BT Vizyon’un düzenlediği"Üreten Türkiye Yolunda Ne Yapmalı?"Paneline katıldı

YK Üyemiz İlhan Bağören BT Vizyon’un düzenlediği"Üreten Türkiye Yolunda Ne Yapmalı?"Paneline katıldı

YASAD YK Üyesi İlhan Bağören BT Vizyon tarafından düzenlenen "Üreten Türkiye Yolunda Ne Yapmalı?" Paneli ne katıldı